tyrd i weithio efo gofod.space a busnesaubach.cymru!

Gyda cymaint yn mynd ymlaen a mwy byth ar y gweill, mae gofod.space yn chwilio am berson egniol, hyblyg a brwdfrydig i ddod i weithio fel rhan o dim bach prysur. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws gofod.space, sef lle i fusnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth a busnesaubach.cymru sef cyfeirlyfr arlein newydd sbon o fusnesau bach Cymru. Ar y cychwyn mi fydd yna amryw o ddyletswyddau.

Mi fydd y dyletswyddau hynny yn cynnwys – cynorthwyo i gydlynu cynnwys gwefan gofod.space, bod yn rhan o dim gweinyddol gwefan busnesaubach.cymru, cadw llygaid ar gyfryngau cymdeithasol a chynorthwyo i greu cynnwys y ddau gwmni, cynorthwyo gyda marchnata gwefan busnesaubach.cymru a chynorthwyo i drefnu digwyddiadau.

2/3 diwrnod yr wythnos i ddechrau, gyda chyflog yn unol a phrofiad. Gweithio o adref yn bennaf, ond yn ddibynnol ar be sy’n mynd ymlaen, gall fod ychydig o deithio neu weithio mewn lleoliad arall am gyfnod.

Byddai gwybodaeth am fusnes a rhedeg busnes yn ddelfrydol ond nid yn angenrheidiol, ac mae angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn medru siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg.

Os ydi hyn yn swnio o ddiddordeb, plis gyrrwch CV diweddar draw gyda llythyr neu nodyn eglurhaol erbyn dydd Gwener yr 17eg o Fedi i post@gofod.space. Os hoffech sgwrs neu fanylion pellach, ffoniwch Caryl ar 07956 764901.

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.