Siaradwch efo ni | Talk to us

‘Da ni eisiau gwybod ganddo chi, y busnesau bach be ydi’ch problemau chi, be sy ddim yn gweithio i chi, neu be sydd yn gweithio i chi!  Hefyd, oes na rhywbeth yr hoffech chi weld yma ar gofod.space.  Gyrrwch neges ato ni gan ddefnyddio’r ffurflen yma!

We would love to hear from you, the small businesses.  What your problems are, what’s not working for you or what is working for you! Plus anything in particular you’d like to see featured here on gofod.space.  Send us a message using this form!

gofod.space

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.