Prosiect MMB / Project WIB

Mi gafodd Prosiect MMB, ei lawnsio ddoe y 15fed o Ionawr, prosiect arbennig iawn fydd yn cael ei gyhoeddi ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched sef yr 8fed o Fawrth 2021. Mi fyddwn ni’n creu rhywbeth arbennig iawn allan o luniau merched sy’n rhedeg busnes i amlygu faint ohono ni sydd yna.  Er mwyn cymeryd rhan, plis gyrrwch lun ‘headshot’ sgwar ohono chi at mmb@gofod.space cyn y 19eg o Chwefror.  Y mwya’ o luniau gawn ni mewn, y mwya effeithiol fydd y prosiect, felly plis rhannwch y poster os ydych chi’n fodlon.
Project WIB, women in business. A very special project that will be revealed on International Women’s Day on the 8th of March 2021.  We’ll be creating something very special out of headshot pictures of women who run small businesses to highlight how many of us there are.  To take part, please send a square headshot picture of yourself to wib@gofod.space before the 19th of February.  The more pictures we get in, the greater the effect, so please, if you’re willing, share this poster.
Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.