Partion ‘Dolig gofod.space & busnesaubach.cymru **wedi’u gohurio tan y flwyddyn newydd**

**Yn anffodus wedi’u gohurio tan y flwyddyn newydd**

Mae hi rwan yn bosib i chi archebu’ch tocyn ar gyfer partion ‘dolig gofod.space a busnesaubach.cymru!

Dewch i gael parti efo perchnogion busnesau bach eraill, dwi’n gwybod fod llawer ddim yn gallu cael parti ‘dolig fel arfer gan mai dim ond nhw sydd yn y cwmni! Mae ganddo ni ddau barti eleni, un yng Nghaernarfon ac un yng Nghaerdydd. Mae’r manylion isod i chi!

 

Parti ‘Dolig Caerdydd

Nos Fercher yr 8fed o Ragfyr

Motel Nights

6yh ymlaen

 

Parti ‘Dolig Caernarfon

Nos Iau y 9fed o Ragfyr

Clwb Iotio (yr yacht club), Porth-yr-Aur

6.30yh ymlaen

 

Gofynwn yn garedig i chi wneud prawf llif unffordd cyn dod i’r parti, a plis gadewch i ni wybod os ydio’n bositif ac yn methu dod.

Cliciwch yma i archebu’ch tocyn!

‘Da ni’n edrych ymlaen yn fawr i gael dathlu efo chi!!

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.