Hysbysebu | Advertising

Mae hi’n bosib i chi hysbysebu ar gofod.space, er mae ganddo ni ychydig o ofynion.  Rhaid i chi fod yn un o’r canlynol:

  • Busnes bach (diffiniad o fusnes bach)
  • Sefydliad addysgiadol
  • Corff sy’n ymwneud a busnes neu fenter
  • Cynnig gwasanaeth sydd yn fuddiol i fusnesau bach.

‘Da ni’n gofyn yn garedig i chi beidio a chyflwyno hysbysebion gwleidyddol.
Cedwir gofod.space yr hawl i wrthod neu dynnu hysbyseb yn ol ar unrhyw adeg.

It is possible to advertise on gofod.space, although we do have a few requirements. You must be one or more of the following:

  • A small business (definition of a small business)
  • An educational establishment.
  • A body involved with business and venture.
  • Offer a service that could benefit small businesses.

We ask kindly that no political advertisements are submitted.
gofod.space holds the right to reject or withdraw any advertisement at any point.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ni | For more information please get in touch.

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.