Helo Blod! Cymraeg ar gyfer dy fusnes

Wyt ti am ddefnyddio’r Gymraeg yn dy fusnes am ddim? Cysyllta gyda Helo Blod

Gall ddefnyddio ychydig o Gymraeg yn dy fusnes dy helpu i gyrraedd cynulleidfa newydd a chadw cwsmeriaid ffyddlon. Gyda help llaw Helo Blod, maen hawdd – beth am roi cynnig arni heddiw?

O groesawu dy gwsmeriaid gyda ‘bore da’ neu ‘diolch’ iddynt am alw i ddangos i dy gwsmeriaid fod dy staff yn siarad neu’n dysgu Cymraeg drwy bathodyn neu lanyard, gall hyn wneud gwahaniaeth mawr i dy fusnes!

Mae Helo Blod yn wasanaeth cyflym a chyfeillgar sydd yma i dy gynghori di ar sut i ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg drwy gyngor ymarferol ar sut i farchnata a hyrwyddo dy fusnes, cyfieithu neu help i wneud y Gymraeg yn fwy amlwg yn dy siop, caffi, gweithdy neu ar dy wefan. Mae’r cwbl am ddim!

Mae Helo Blod yma i dy helpu drwy:

  • Cyfieithu am ddim hyd at 500 gair i’r Gymraeg bob mis.
  • Gwirio testun hyd at 1,000 o eiriau bob blwyddyn am ddim, felly byddi di’n hyderus bod y deunydd rwyt ti’n ei ddefnyddio yn Gymraeg yn gywir. Rho gynnig arni!
  • Cyngor, arweiniad a chymorth i dy helpu ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg yn dy fusnes. Ac os oes angen unrhyw beth arall yn ychwanegol, ry’n ni’n gallu dy gyfeirio at rywun fydd yn gallu helpu.
  • Nwyddau, laniardiau a bathodynnau Iaith Gwaith sy’n nodi bod staff neu wirfoddolwyr yn siarad neu’n dysgu Cymraeg, yn ogystal ag arwyddion ‘Ar Agor/Ar Gau’ dwyieithog.

 

Gall defnyddio’r Gymraeg gael effaith fawr ar dy fusnes. Cysyllta gyda Ffion Whitham, ymgynghorydd Helo Blod Lleol ( ffion.whitham@heloblodlleol.cymru) heddiw i ddarganfod mwy. Neu cer draw i wefan Helo Blod (Llyw.Cymru/HeloBlod) i ddefnyddio’r gwasanaeth.

 

 

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.