Gweithio mewn Blociau

Wythnos yma mi dwi wedi bod yn treilau gweithio mewn blociau yn ystod y diwrnod. H.y blocio amser er mwyn gneud tasgau, a dim ond y tasgau yna sydd yn cael eu gwneud o fewn yr amser yna. Y syniad ydi rhoi’r ffon i gadw, troi notifications i ffwrdd a chanolbwyntio ar y tasg/tasgau sydd i’w gwneud o fewn y bloc yn unig. Mae fod i’ch gwneud yn fwy cynyhyrchiol, rhoi strwythur gwell i’r diwrnod a gobeithio y teimlad eich bod wedi cyflawni’ch tasgau yn ddyddiol.

Pan oeddwn i’n gwneud gwaith ymchwil ar hyn cyn cychwyn arni, mi oedd llawer yn argymell gweithio mewn blociau o 90 munud – ond i fi, mae hyn yn rhy hir weithiau, a gan fod busnesau pawb yn wahanol, a gofynion gwaith pawb yn wahanol mewn diwrnod, mi nes i benderfynu setio amser y blociau yn unol a’r tasgau oedd gen i ar y gweill am y diwrnod.

Felly, mi nes i gychwyn drwy wneud rhestr o’r tasgau am y diwrnod (fel rhai chi dwi’n siwr mi odd hi’n rhestr hir!). Wedyn mi nes i hyn…

Bloc 1  9yb-10.30yb

Diwrnod Busnesau Bach Cymru – y tasgau i gyd odd genai ar y rhestr i wneud a’r prosiect yma.

 

Bloc 2 11.00-12.30

busnesaubach.cymru – popeth odd genai ar fy rhestr i wneud a busnesaubach.cymru yn yr amser yma.

CINIO

Bloc 3 – 13.00-14.30

gofod.space – popeth odd ar fy rhestr i oedd i wneud a gofod.space.

 

Bloc 4 – 15.00 – 16.30

busnesaubach.cymru eto ac ambell i beth arall nes i fethu gyflawni o fewn y blociau eraill.

 

Bloc 5 – 16.30-17.00

Dal fyny efo’r cyfryngau cymdeithasol

 

Bloc 6 – 17.00 – 17.30

Cyfarfod

 

Bloc 7 – 18.00-18.45

Ioga

 

Mi newch chi weld mod i wedi gadael hanner awr rhwng bob bloc, mi odd hyn yn gret i allu gneud paned, bwydo’r gath, dillad mewn i’r golch ayyb. Ac hefyd cwpwl o weithia mi nes i weithio rhyw chwarter awr i mewn i’r brec os oeddwn i bron a gorffen rhywbeth. Mi nes i hefyd benderfynu rhoi ymarfer corff mewn bloc ar ben ei hun – a mi dwi’n argymell gneud hyn fel rhan o’ch diwrnod fel fod o’n dod yn rhan naturiol o’ch diwrnod yn lle meddwl amdano fel rhywbeth ychwanegol ‘da chi’n gorfod ei wneud. Y peth gorau nes i ddarganfod amdano oedd, doeddwn i ddim yn poeni am y tasgau eraill sydd genai i’w gwneud achos mi oedden nhw mewn bloc arall genai. Fy mhroblem fwyaf i bob tro ydi dwi’n poeni am bopeth arall sydd genai i’w wneud, dwi methu canolbwyntio ar y dasg dwi’n drio’i gwneud. Mae hefyd yn dda os yda chi’n cymeryd rhy hir i wneud pethau – e.e os dwi’n dylunio rhywbeth neu yn bod yn greadigol, mi allith gymeryd oriau i mi ei gael yn gywir, ac felly yn cymeryd gormod o amser – wrth ei roi mewn bloc mae’n rhoi cyfyngder amser ac yn gorfodi chi i’w wneud yn gynt. Dwi ddim i ddeud i beidio a’i wneud cystal, ond ma rhoi cyfynger amser ar fy hun i neud pethau weithiau yn help mawr.

Mi dwi’n rhagweld y bydd bob diwrnod yn wahanol i fi efo’r blocio, yn ddibynol ar be sy’n mynd ymlaen ar y diwrnod a pha dasgau sydd yna i gyflawni. Mi oeddwn i’n eitha strict efo peidio gadael i neb darfu ar fy mlociau, ond yn lwcus i fi ddoe, mi oedd genai’r ty i gyd i fi fy hun a’r gath odd yn tarfu arnai fwyaf!

Rhowch gynnig arni, mae na amserlenni diwrnod i’w lawrlwytho yma er mwyn gallu creu eich blociau am y diwrnod, ac mi fedrwch chi fod mor greadigol a da chi’n ddymuno! Pob lwc, a gadewch i ni wybod sud (os ydio) yn gweithio i chi!

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.