gofod i gyfarfod – cyfle i gael paned a sgwrs!

O’r diwedd mi ryda ni’n gallu dechrau trefnu beth sydd wedi bod yn rhywbeth ‘da ni wir eisiau gwneud ers cychwyn gofod.space – sef trefnu cyfleodd rhwydweithio! Fel perchnogion busnes bach, mi ryda ni’n gwybod pa mor bwysig ydi hi i gael sgwrsio a thrafod efo rhei sydd yn yr run sefyllfa gan ein bod ni’n gwybod ei bod hi’n gallu bod yn unig iawn ar adegau.

Felly, mae’r gofod i gyfarfod cyntaf un yn cael ei gynnal yn Braf, Dinas Dinlle dydd Sadwrn yr 11eg o Fedi am 10.30 y bore ymlaen. Mi fyddwn ni yno am gwpwl o oriau, felly os dydych chi methu dod am 10.30 ar y dot, peidiwch a phoeni!

Edrych ymlaen yn fawr iawn i weld chi yno!

*Rydym newydd gadarnhau’r ail gofod i gyfarfod yng Nghaerdydd ar ddydd Iau y 23ain o Fedi am 6.30pm. Lleoliad i’w gadarnhau*

Mi fyddwn ni’n trefnu mwy o gofod i gyfarfod mewn lleoliadau eraill i’w cadarnhau cyn gynted a bo modd.

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.