Diwrnod Busnesau Bach Cymru

Mae’r Diwrnod Busnesau Bach Cymru cyntaf un yn cael ei gynnal ddydd Gwener y 19eg o Dachwedd. Mae’n ddiwrnod i ddathlu busnesau bach yng Nghymru ac yn ddiwrnod i annog mwy o bobol i siop a phrynu’n fach. Mae’r dyddiad wedi ei ddewis am ei fod wythnos union cyn Gwener Du.

Mae posib bod yn rhan o’r diwrnod, dyma sut y medrwch chi fod yn rhan o’r dathlaidau.

1. Recordio (ffilmio) dy hun yn dweud 1 gair neu derm ti’n meddwl amdano pan yn meddwl am fusnesau bach. Boed o’n ‘breuddwyd’, ‘lleol’, ‘cymuned’, unrhyw beth ti’n deimlo fel dweud. (mi fyddwn ni’n creu reel o llwyth o eiriau gan llwyth o wahanol bobol!) – geiriau Cymraeg a Saesneg. 

2. ‘Da ni’n chwilio am wirfoddolwyr i recordio pwt bach ar gyfer podleiad gofod i drafod arbennig ‘da ni’n ei roi at ei gilydd – ychydig o frawddegau am be ma rhedeg busnes bach yn ei olygu i chi. Plis cysylltwch os oes diddordeb! 

3. Ar y diwrnod ei hun mi fyddwn ni’n annog pobol i brynu gan fusnes bach ac yna ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #diwrnodbusnesaubachcymru 

4. Ac wrth gwrs, rhannwch am y diwrnod o rwan ymlaen plis! Rhannwch efo pawb ac ym mhob man! Mi dwi wrthi’n fynylwytho posteri a phethau i’w lawrlwytho i chi gael unai rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol neu i brintio i a rhoi fyny yn eich siop/caffi/gweithle. Mi wnai adael i chi wybod pan fyddant yn barod! 

Mae cyfrif Instagram a Facebook penodol ar gyfer y diwrnod – @diwrnodbusnesaubachcymru – ewch i ddilyn gan mai ar y cyfrifon yma y byddwn ni’n rhannu popeth efo chi!

Yn amlwg, mae croeso i bawb ddathlu Diwrnod Busnesau Bach Cymru mewn unrhyw ffordd yr hoffech, mae’n ddiwrnod i bawb gael dathlu! Gadewch i ni wybod be ydi’ch cynlluniau chi, a chofiwch dagio ni #diwrnodbusnesaubachcymru

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.