Cawl Pwmpen a Coconyt

Mae’n torri fy nghalon i feddwl am yr holl bwmpenni druan sy’n cael ei wastraffu adeg yma o’r flwyddyn! Dydy pobl ddim yn gwybod be maen nhw’n methu. Wrth i’r tywydd oeri, mae’n anodd curo powlen o gawl cynnes – yn enwedig pan mae’r cawl llawn tsili a sinsir!

Mae’r rysáit yma’n gweithio’n wych gyda butternut squash.

Cynhwysion

Tua 1kg o gnawd pwmpen, wedi dorri’n ddarnau bach
2 gennin, wedi’i dorri’n denau
1 coesyn seleri, wedi’i dorri’n denau
Sinisir, llwy fwrdd wed’i gratio
Garlleg, llwy fwrdd wed’i gratio
Tsili coch, i flas, wedi’i dorri
1 tun Llaeth Coconyt
1 Ciwb Stoc Llysiau (ospiynnol)
Saws soi, tua llwy fwrdd
Siwgr brown, llwy de
Olew
Hadau pwmpen, llond llaw
Coriander ffres

 Dull

  1. Mewn sosban fawr, coginiwch y cennin, seleri, garlleg, sinsir, a’r tsili mewn llwy fwrdd o olew ar wres canolig tan yn feddal – tua 5 munud.
  2. Ychwanegwch y cnawd pwmpen a’r llaeth coconyt, yna digon o ddŵr i orchuddio’r cyfan. Ychwanegwch y saws soi a’r siwgr brown a choginiwch tan mae’r cyfan yn feddal – tua 20 munud.
  3. Defnyddiwch blendiwr llaw (stick/hand blender) i gael y saws mor llyfn â phosib. Blaswch ac ychwanegwch mwy o halen / saws soi i flas.
  4. Gweinwch gyda choriander ffres, hadau pwmpen ac ychydig mwy o stili coch wedi’i dorri’n fân.
Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.