Caffis a Bwytai i weithio

Os ydych chi’n rhedeg busnes eich hun neu’n gweithio o adref, gall syllu ar yr run bedair wal drwy’r dydd bob dydd fod ychydig yn anysbrydoledig weithiau. Felly, os am gael brec bach a gweithio yn rhywle gwahanol am ychydig oriau, neu jest eisiau amser paned ychydig yn wahanol, dyma restr o gaffis a bwytai addas drwy Gymru. Gyda llaw, os ydych chi’n gwybod am fwy – plis gadewch i mi wybod a mi wnai eu ychwanegu at y rhestr!

Gogledd

Galeri, Caernarfon                                                            Siop Goffi TH, Porthmadog

Tanio M-Sparc, Gaerwen                                                 Caffi Largo, Pwllheli

Caffi y Garreg, Llanfrothen                                             The Eating Gorilla, Penrhyndeudraeth

Green Olive, Porthaethwy                                               Caffi Perthyn, Bethel

Caffi Clena, Bangor                                                           Y Pantri, Dinbych

Plus 39, Porthaethwy                                                       Providero, Llandudno

The Innings, Bangor                                                         Caffi Neis, Parc Menai

Caffi De Winton, Stesion Caernarfon                            Cantin, Conwy

Caban, Brynrefail                                                               Ffin y Parc, Llanrwst

Wal, Caernarfon                                                                 Caffi Congl Meinciau, Botwnnog

Blue Sky, Bangor                                                                Caffi Alpine, Betws y Coed

Caffi Gwynant, Beddgelert                                               The Sugar Plum Tearoom, Rhewl, Rhuthun

Siop Goffi Ji-Binc, Dinbych                                             Conwy Falls, Penmachno

Caffi Derfel, Penrhyndeudraeth                                     Lodge, Dinorwig

 

Canolbarth

Hwb Busnes, Aberystwyth                                                Caffi Wyre, Llanrhystud

Caffi Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth                  Cletwr, Machynlleth

Number Twenty One, Machynlleth                                 Medina, Aberystwyth

Caffi Alys, Machynlleth                                                      Ty Cemaes, Cemmaes

 

Y De

Yr Hen Lyfrgell, Porth                                                         Canolfan y Chapter, Caerdydd

Pantri, Clydach                                                                      Diod, Llandeilo

Canolfan Soar, Merthyr Tudful                                          Bara Menyn, Aberteifi

Bara Menyn, Bae Caerdydd                                                Blas at Fronlas, Trefdraeth

Crwst, Aberteifi                                                                     Y Polyn, Caerfyrddin

Calon Lan, Caerfyrddin                                                       Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin

Insole Court, Caerdydd                                                        Coffi Co, Bae Caerdydd

Uncommon Ground Coffee Roastery, Royal Arcade, Caerdydd

 

Nid yw gofod.space yn gyfrifol am unrhyw wefannau allanol

 

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.