Be’ ydi gofod.space? | What is gofod.space?

English below

Beth ydi gofod.space?

Nid jest gwefan ydi gofod.space.  Mae’n adnodd a phlatform ar gyfer busnesau bach fel chi i gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth.

Mae na dri prif adran i gofod.space.  Y cynta’ ydi Gwybodaeth.  Yma mi gewch chi bopeth ‘da chi angen ei wybod am ddechrau a rhedeg busnes.  Yn ogystal ag ychydig o dips gan yr arbenigwyr a pherchnogion busnesau bach eraill.  O Gyllid a chyfraith i gynialdwyedd a marchnata.

Fel perchnogion busnes bach ein hunain, da ni’n gwbod fod o’n deimlad anhygoel i redeg busnes bach, ond da ni hefyd yn gwbod fod o’n gallu fod yn bwysa mawr ac yn anodd iawn ar adegau.  Yn yr adran Cefnogaeth, mae na dips ar hunanofal, ryseitiau hawdd a gwahanol ar gyfer eich bocs bwyd, adnoddau i helpu chi gadw trefn gan wneud bywyd ychydig yn haws, gan bo ni’n gwybod, mai un o’r pethau allweddol am redeg busnes llwyddianus eich hun, ydi chi.

Mae’r adran ysbrydoliaeth i gyd amdanoch chi.  Storiau am fusnesau bach eraill a wnaiff gobeithio eich ysbrydoli chi i lwyddo a gneud i’ch busnes bach ffynnu.

Ein nod yn gofod.space ydi i wneud eich bywyd chi mor hawdd a phosib, fel y gallwch redeg eich busnes bach yn effeithlon a llwyddiannus.

Seiniwch fynu i’n cylchlythyr a dilynwch ni ar Instagram @gofod.space i gael y Gwybodaeth, Cymorth a Ysbrydoliaeth diweddaraf.

Diolch yn Fawr

What is gofod.space?

gofod.space isn’t just a website. It’s a valuable resource and platform for small businesses like yourselves to find information support and inspiration. 

There are 3 main sections to gofod.space. The first being information. Here is where you will find what you need to know about setting up and running a small business, as well as a few tips and tricks written by professionals and other small business owners. From finance and law to sustainability and marketing.  

As small business owners ourselves we know how amazing it feels to run your own business, but along with that we also know how stressful and difficult it can be at times. In the support section you will be able to find self-care tips, simple recipes for your lunchbox, resources for keeping organised, making your life that little bit easier; as we know that one of the key parts of running a successful business is looking after yourself.

The Inspiration section is all about you. Stories and posts about other small businesses that will hopefully inspire you to succeed and make your small business thrive. 

Our goal at gofod.space is to make your life as easy as possible so that you can run your small business successfully and efficiently. 

Subscribe to our newsletter and follow us on Instagram @gofod.space for all of the latest Information, Support and Inspiration.

Diolch yn Fawr.

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.