5 Tip i Daclo Ofn yr Insta Stories

Mi yda ni i gyd wedi clywed Hyfforddwyr Cyfryngau Cymdeithasol yn mynd ymlaen, “y ffordd orau i gysylltu â dy gynulleidfa yw dangos dy wyneb. Dangoswch iddyn nhw’r person tu ôl i’r busnes!” Ond  pan ti’n sefyll yn dy ystafell fyw yn ceisio dod o hyd i bum munud tawel a bwced mawr o hyder i ddangos dy hun ar fideo ar Stories Instagram, fe all hi fod yn anodd.

Mae Imposter Syndrome yn cicio i mewn, hunllefau o berfformio dy hun ar lwyfan yng nghyngerdd ysgol gynradd yn dod yn ôl, a cyn i ti droi ti wedi perswadio dy hun nad yw hyn yn bosib.

Ond y gwir yw, nid yw’r Hyfforddwyr Cyfryngau Cymdeithasol ‘ma yn anghywir. Mae cynnwys Wyneb i’r Camera ar Insta Stories yn un o’r ffyrdd orau i gysylltu gyda dy gynulleidfa ac adeiladu eu ffydd yn y person sy’n gweithio tu ôl i’r busnes. Mae hwn yn rhwystr a oedd rhaid i mi fel perchennog busnes swil ei frwydro, ac felly oeddwn i’n meddwl y byddwn yn rhannu ambell i dop-dip o fy mhrofiad personol i.

  1. Ymddwyn yn Naturiol

Un o’r pethau mwyaf apelgar am Insta Stories yw eu hanffurfioldeb. Yn wahanol i byst ar y ‘grid’ neu blogiau, nid oes modd eu hamserlennu o flaen llaw, ac ar ôl 24 awr maent wedi mynd – byth i’w weld eto.

Ceisiwch i gofio hyn pan fyddwch yn mynd ati i ffilmio darn i’ch Insta Story. Nid yw pobl yn disgwyl wyneb llawn colur perffaith a sgript wedi i’w ymarfer gair am air, maen nhw ond eisiau gweld ti. Mae siarad yn naturiol yn y foment gyda siawns llawer gwell o gysylltu gyda’ch cynulleidfa, a’n llawer haws i’w wneud na threfnu’n ormodol.

Fy hoff Insta Stories yw rhai dwi’n gweld o rywun yn cael eu dal yn y foment. Pe bai o dra bo nhw ynghanol gweithio ar brosiect, neu pan mae syniad newydd wedi dod i’w pen – dyma pryd dwi’n teimlo’r cysylltiad orau gyda’r unigolyn, ac wedi fy nghyffroi i fod wedi derbyn mewnwelediad arbennig i’w byd. Gall ffilmio ar hap yn hytrach nac ar adeg benodedig hefyd leihau’r pryder o orfod cyfri i lawr y munudau i wneud rhywbeth.

  1. Gwna’r gorau o’r Is-deitlau

Gyda 80% o bobl yn gwylio cynnwys fideo ar eu ffonau heb y sain ymlaen, mae Is-deitlau (Captions) yn hanfodol wrth roi fideo ar eich Insta Story.

Ond, os mai’r syniad o wrando’n ôl ar lais eich hunain sy’n atal chi rhag mynd ati i ffilmio eich fideo cyntaf, mae’r datrysiad yma i chi! Mae Instagram yn ddiweddar newydd lansio adnodd Captions yn y Saesneg. Oll sydd angen i chi ei wneud yw chwilio am Captions ar ôl ffilmio eich fideo, a byddant yn cael eu hychwanegu fel is-deitlau ysgrifenedig i’ch fideo heb i chi orfod gwrando’n ôl arno.

Nid yw’r anodd hwn ar gael ar fideos iaith Gymraeg eto, felly os yn awyddus i gynnwys is-deitlau Cymraeg, beth am ofyn i ffrind neu aelod o’r teulu i deipio nhw allan i chi ar eich rhan?

  1. Manteisia ar yr adnodd ‘Hide Story’

Oeddet ti’n gwybod? Mae hi nawr yn bosib cuddio eich Insta Stories oddi wrth bobl heb i chi orfod blocio eu cyfrif.

Os mai’r ofn o rywun yn gwylio chi sy’n atal ti rhag siarad ar gamera, mae’r adnodd Hide Story yn wych er mwyn atal rhai cyfrifon rhag gwylio eich Insta Stories.

I ddefnyddio’r adnodd hwn:

  • Ewch draw i’r cyfrif hoffech guddio eich Stories oddi wrth
  • Cliciwch ar y tri dot ar gornel top dde y proffil
  • Dewisiwch ‘Hide your story’

Mae’n bosib troi’r adnodd i ffwrdd ar unrhyw adeg hefyd, felly hyd yn oes os wyt ti ond eisiau ei ddefnyddio er mwyn cael yr hyder i greu eich fideo cyntaf – mae’n dric handi i roi tro arno!

  1. Canolbwyntio ar un person

Digon posib fod hwn y rheol aur wnes di dderbyn cyn perfformio yng nghyngerdd ysgol gynradd, ond mae’n gweithio’n dda yma hefyd. Ceisia peidio meddwl am dy hun yn siarad gyda grŵp o bobl, a’n hytrach rho dy sylw i siarad ag un person. Gall hyn fod yn ‘Insta Bestie’ sy’n gwylio dy holl Stories, neu’n berson o dy ddychymyg.

Mae siarad yn uniongyrchol a pherson hefyd yn grêt ar gyfer gwneud y cysylltiad pwysig ‘na gyda dy gynulleidfa, felly hyd yn oed mwy o reswm i roi tro ar y tric hwn.

  1. Edrycha i mewn i ddatrysiadau eraill

Os wyt ti wedi darllen trwy’r holl gamau ac mae’r syniad o roi dy gamera ymlaen dal yn dy lenwi gydag ofn, mae yno ddatrysiadau eraill sy’n galluogi rhywun i ddangos eu hunain heb roi’r camera ymlaen.

Mae gwasanaeth Cymeriadau GIFs Mwydro yn ffordd wych o ddathlu’r person tu ôl i’r busnes mewn modd unigryw, a’n wasanaeth sydd wedi datblygu o’r union ofn yma o ddangos dy hun ar Instagram.

Mae’r cymeriadau unigryw, sydd wedi i’w ddylunio ac animeiddio’n ddigidol gennyf i i edrych fel y perchnogion busnes, yn dod mewn amrywiaeth o symudiadau a’n gallu ymddwyn fel ‘social media stand-ins eich hunain!’. Mae’n bosib gosod nhw ger ysgrifen, neu ddefnyddio nhw gyda recordiad sain os mai dangos eich gwyneb yw’r ofn mwyaf.

Neu, os ydych yn datblygu’r hyder i ddangos eich hun ar gamera – mae’r cymeriadau GIFs yn gweithio’n wych fel mascot rhithiol i’ch cefnogi, a dod ac egni hwyl, chwareus i’ch cynnwys fideo.

Pob hwyl i chi, a byddwch yn siŵr o dagio Mwydro ar Instagram os ydych yn mynd amdani i ffilmio eich Insta Story cyntaf!

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.